0 items - $0.00 0

Tjänster

Underbygg förtroendet för dina medarbetare och omvärlden genom att erbjuda en visselblåsning utanför din kontroll. Dela ut länken till din egen portal och låt dina anställda blåsa i visslan. Se till att det finns en struktur uppbyggt, där närmaste numret inte är morgontidningen utan en källa med förtroende där du är står först i informationsledet.

Varje natt skannar vi igenom hela internet efter sökord som är direkt relaterat till ditt företag. Lika snabbt som något är publicerat är du underrättad och kan vidta åtgärder utan att någon information går förbi dig. Var förberedd när stormen kommer. ’By failing to prepare, you are preparing to fail.’

När ni beställer Visselblåsares tjänster får ni en personlig kontakt av förtroende, Persona In Fiducia, som sköter förmedlingen av uppgifter. All insamling sker via våra krypterade kanaler, bearbetas av oss och rapporteras till den person ni har valt ut på företaget.

#

#

Top